Eiopa genomför enkät om fintech på försäkringsområdet

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) genomför en enkätundersökning i sommar för att samla in synpunkter på hur förutsättningarna ser ut för finansiell innovation (fintech) inom försäkringsområdet.

Eiopa vänder sig till såväl försäkringsbranschen som till andra aktörer. Enkäten fokuserar på frågor som krav för tillstånd, hinder och åtgärder för att förenkla för innovationer inom försäkringsområdet.

Resultaten av enkäten ska bidra till ett arbete inom Eiopa med att se över hur tillsyn kan bedrivas när det gäller innovativa försäkringstjänster och -produkter. Målet är att hitta olika goda exempel och identifiera eventuella hinder i regelverken för företag som vill verka inom detta fält.

Enkäten finns på Eiopas webbplats och kan besvaras fram till den 12 augusti 2018.

Laddar sidan