Eiopa genomför stresstest för försäkringsgrupper

2018-04-12 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) genomför under 2018 ett stresstest av 42 europeiska försäkringsgrupper för att testa deras motståndskraft.

Från Sverige deltar två försäkringsgrupper i stresstestet: Nordea Liv grupp och Skandia grupp.

Laddar sidan