FI tillämpar rekommendationer om utkontraktering till molntjänstleverantörer

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s rekommendationer om utkontraktering till molntjänstleverantörer.

Den 20 december 2017 publicerade EBA rekommendationer om utkontraktering till molntjänstleverantörer (EBA/REC/2017/03), utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Rekommendationerna bygger på befintliga riktlinjer för utkontraktering som tidigare tagits fram av Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) och ger närmare anvisningar om kraven på kreditinstitut och värdepappersbolag som planerar att utkontraktera verksamhet till molntjänstleverantörer.

Läs mer