Rapportera i tid – undvik sanktionsavgift

Samtliga verkställande direktörer för de cirka 1 000 bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en så kallad multilateral handelsplattform (MTF-plattform) får i dagarna ett brev från FI. Syftet är att uppmärksamma bolagen på vilka skyldigheter de har att anmäla affärer med värdepapper enligt gällande regler.

Förutom vd i nämnda bolag berörs även personer i ledande ställning och deras närstående, vilket motsvarar närmare 10 000 personer.

Bakgrunden till utskicket är att FI har sett ett ökande antal sena och ibland uteblivna anmälningar om insynshandel, flaggningar och blankning. Informationen i dessa anmälningar publiceras här på FI:s webbplats så fort den rapporterats och är mycket viktig för marknadens aktörer och för en väl fungerande marknad.

Information om de krav som ställs på personer som handlar med värdepapper finns på fi.se/investerare.

Information om de krav som ställs på emittenter finns på fi.se/noterade.