Resultat från första diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det första diskussionsmötet, som hölls den 24 maj 2018, mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

På mötet diskuterades standardens tillämpningsområde och vissa definitioner (punkt 1–13 i standarden).

Den dokumentation från mötet som FI nu publicerar omfattar en bakgrundspromemoria med de frågeställningar som diskuterades och kortfattade mötesanteckningar över branschens preliminära synpunkter.

Laddar sidan