Samförståndsavtal mellan Malaysia och Sverige

2018-08-01 | Fintech Nyheter Om FI

Finansinspektionen har ingått ett samförståndsavtal med den malaysiska tillsynsmyndigheten Securities Commission.

FI och den malaysiska tillsynsmyndigheten har formaliserat sitt samarbete genom ett samförståndsavtal. Avtalet (Memorandum of Understandning, MoU) ska underlätta för företag att få kontakt med respektive myndighet för att få information kring innovativa finansiella produkter och tjänster och det finansiella regelverket.

Avtalet innebär också att myndigheterna ska utbyta information om trender och regelfrågor i samband med utveckling av finansiella produkter och tjänster.

Läs mer