Esma uppdaterar manual om enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har uppdaterat sin rapporteringsmanual för upprättande av årsredovisningar i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Manualen riktar sig till alla marknadsaktörer som deltar i genomförandet av kraven i Esef-förordningen, särskilt inför framtagningen av koncernredovisning i Inline XBRL för första gången.

Manualen publicerades ursprungligen av Esma i december 2017. Den är avsedd att ge vägledning om frågor som vanligtvis uppstår i samband med skapandet av Inline XBRL-instansdokument i enlighet med Esef-förordningen.

Efter återkoppling från marknadsaktörer beslutade Esma att publicera en reviderad version av manualen för att utöka befintlig vägledning och uppdatera den vägledning som ingår i den ursprungliga publikationen.

Läs mer