FI publicerar solvensdata om försäkringsföretag som följer Solvens 2

Från och med i dag går det att ta del av resultatet från en del av den granskning som FI gör av de kvantitativa uppgifter som svenska försäkringsföretag som lyder under Solvens 2-regelverket rapporterar in.

De siffror som FI publicerar tas fram i samband med en process som FI:s verksamhetsområde Försäkring kallar Snabbspåret. Snabbspårsprocessen innebär att inrapporteringen från företagen inledningsvis granskas översiktligt utifrån ett antal gränsvärden som är uppsatta för olika nyckeltal.

Uppgifterna som publiceras ger företag och andra intresserade en uppfattning om den allmänna solvenssituationen för de försäkringsföretag som följer Solvens 2.

Utfallen i Snabbspårsprocessen publiceras från och med kvartal 3 2019 på www.fi.se och ny statistik kommer att publiceras efter varje inrapporteringstillfälle.