FI:s kommentar om uppgifter i Uppdrag granskning om misstänkt penningtvätt

2019-02-21 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI ser allvarligt på de uppgifter om misstänkt penningtvätt som framkommit i SVT:s Uppdrag granskning. FI:s generaldirektör Erik Thedéen har i ett flertal intervjuer i media i samband med händelserna i Danske Bank, gjort bedömningen att det inte kan uteslutas att det finns penningtvätt även i svenska banker, men att omfattningen rimligtvis är lägre än vad som framkommit i Danske Bank.

Uppgifterna i SVT bekräftar att det finns risker för penningtvätt i svenska banker, framförallt för de som har verksamhet i Baltikum. Även om omfattningen av misstänkta transaktioner i Swedbank hittills synes vara väsentligt lägre jämfört med Danske Bank är uppgifterna viktiga.

– Uppgifterna är allvarliga och kommer att ingå i FI:s pågående och kommande tillsyn och kommer i närtid att diskuteras med tillsynsmyndigheterna i de tre baltiska länderna, säger Erik Thedéen.

Laddar sidan