IASB har publicerat förslag på ändringar av IFRS 17

International Accounting Standards Board ( IASB) har publicerat ett förslag på ändringar av IFRS 17 Insurance Contracts.

IASB skriver att deras syfte är att minska kostnaderna för att införa IFRS 17 och göra det enklare för företag att förklara sina resultat när de tillämpar standarden.

IASB har samtidigt beslutat att flytta fram tidpunkten för när IFRS 17 ska vara infört med ett år, till 2022.

Synpunkter på förslaget kan lämnas senast den 25 september 2019.