Samma valideringsregler för Solvens 2 i test- och produktionsmiljö för periodisk rapportering

FI vill tydliggöra att testmiljön för periodisk rapportering (PI2) har samma valideringsregler för Solvens 2 som den skarpa miljön.

Försäkringsbolagens Solvens 2-rapportering sker i FI:s system Periodisk rapportering via webb (PI2). I systemet finns en test- och en produktionsmiljö.

Eiopas valideringsregler, som finns inbyggda i Solvens 2-taxonomin, är införda i såväl test- som produktionsmiljön. Det finns således ingen skillnad i valideringarna mellan de olika miljöerna. En godkänd rapport i testmiljön blir alltså godkänd även i produktionsmiljön.

Laddar sidan