Tidsplan för FI:s fortsatta arbete med IFRS 17

FI lämnar följande information om preliminär tidplan, övergångsreglering och koncernredovisningsregler som rör IFRS 17.

Preliminär tidplan – FI:s föreskriftsarbete:

  • Våren 2020 – referensgruppsmöten.
  • Hösten 2020 – remiss.
  • 2021 – beslut om föreskrifter.

FI överväger vidare att införa en två-årig implementeringstid av föreskrifterna för juridisk person och onoterade försäkringsföretags koncernredovisningar. Föreskrifterna ska i så fall tillämpas senast för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2024.

Försäkringsföretag som tillämpar övergångsreglerna ska i så fall tillämpa IFRS 4 under övergångsperioden.

FI kommer vidare, i samband med implementeringen av IFRS 17, att ompröva ställningstagandet om att onoterade försäkringsföretag ska tillämpa IAS-förordningen (full IFRS) i sin koncernredovisning.