Uppdaterad tidsplan för FI:s fortsatta arbete med IFRS 17

FI lämnar följande information om preliminär tidsplan som rör IFRS 17.

Finansinspektionen kommer att publicera en preliminär tidsplan för FI:s föreskriftsarbete om IFRS 17 efter att International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat den omarbetade standarden IFRS 17 Insurance Contracts. Enligt IASB beräknas detta ske sommaren 2020.