Åtgärder har stabiliserat det finansiella läget

Regeringar, centralbanker och myndigheter världen över har vidtagit kraftfulla åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Det har även bidragit till att dämpa oron på finansiella marknader. Genom att utnyttja tillgängliga buffertar och fortsätta låna ut till företag och hushåll kan den finansiella sektorn dämpa krisens följder. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den ekonomiska krisen inte är över och att osäkerheten därför är stor, skriver Finansinspektionen (FI) i den första stabilitetsrapporten för året.

FI:s stabilitetsrapport publiceras i dag kl. 8.00 på fi.se och slutsatserna i rapporten presenteras av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier på en direktsänd pressträff kl. 10.00, se Film.

– Krisen kan i värsta fall bli mycket djup och långvarig. Hur förloppet framöver kommer att se ut är svårt att bedöma, men de åtgärder som bland andra regeringen, Riksbanken och FI har vidtagit under första fasen har stabiliserat det finansiella systemet, säger Erik Thedéen.

Den viktiga lärdomen från tidigare kriser är att ha marginaler, buffertar och motståndskraft. Det förhindrar inte att störningar uppstår, men finns det motståndskraft kan även svåra påfrestningar hanteras på ett bättre sätt. Det gäller i princip för alla samhällsområden, men kanske i synnerhet för den finansiella sektorn, skriver FI.

Bankerna bör värna sin motståndskraft i det osäkra läge vi befinner oss i genom att avstå från utdelningar. På så sätt kan de fortsätta låna ut till företag och hushåll – och därmed dämpa krisens återverkningar – och ändå vara rustade för framtida problem.

Pressträff

Tid: Torsdagen den 4 juni kl. 10.00.
Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm.

Pressträffen är endast för media, men den sänds direkt på FI:s webbplats fi.se, se Film.

Praktisk information kring pressträffen

Med anledning av coronaviruset gäller följande för besökare till FI:
• Du ska vara helt frisk och symptomfri i minst två dagar.
• Du ska inte ha träffat en person med konstaterad coronasmitta.
• Du ska inte ha varit utomlands de senaste två veckorna.

Vi tackar för din förståelse.


Presstjänst


(Ej sms)