Ansök om tillstånd som förutsätter att Storbritannien är ett tredjeland

Företag kan nu skicka in ansökningar till Finansinspektionen om tillstånd som förutsätter att Storbritannien är ett tredjeland. Bakgrunden till detta är att Storbritannien inte har ansökt om förlängning av övergångsperioden för utträdet ur EU före den 1 juli 2020.

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet gäller dock en övergångsperiod till och med den 31 december 2020. Under övergångstiden ska Storbritannien i nu relevanta hänseenden fortfarande behandlas som en medlemsstat.

Perioden hade kunnat förlängas med upp till två år. Beslut om en sådan eventuell förlängning skulle ha fattats före den 1 juli 2020. Storbritannien har dock inte ansökt om någon förlängning och övergångsperioden kommer därmed att löpa ut den 31 december 2020.

Företag kan därför nu ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Beslut om tillstånd kommer att villkoras med att Storbritannien inom sex månader från beslutsdagen utträder ur EU utan avtal om framtida relationer som omfattar det avsedda tillståndet.