Banker har nu möjlighet att ge undantag från amortering

FI:s styrelse har beslutat att det förslag om amorteringsundantag som kommunicerades den 2 april ska börja gälla från och med i dag. Det innebär att banker nu har möjlighet att ge både nya och befintliga bolånetagare undantag från kravet på amortering. Undantaget ger bolånetagarna ökat ekonomiskt handlingsutrymme i den osäkra tid som spridningen av coronaviruset medför.

Beslutet av FI:s styrelse innebär att bolåneföretagen från och med i dag har möjlighet att ge både nya och befintliga bolånetagare ett tidsbegränsat undantag från kravet på amortering. Undantaget gäller amorteringsbetalningar fram till och med 31 augusti 2021. För nya bolånetagare gäller att banken i sin kreditbedömning vid lånetillfället ska se till att det finns utrymme för amortering även om undantag medges. Senast i slutet av april 2021 kommer FI att kommunicera om det datumet ska fortsätta gälla eller om då rådande omständigheter innebär att perioden behöver förlängas.

Att bolånetagare får möjlighet till undantag från amorteringar ger dem ett större ekonomiskt handlingsutrymme. När bankerna i enlighet med de nya allmänna råden medger amorteringslättnader till sina bolånekunder med hänvisning till den mycket kraftiga nedgången i svensk ekonomi, innebär det inte att dessa lån på grund av detta ska betraktas som lån med ökad kreditrisk.