EBA fasar ut riktlinjer om moratorium

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har den 21 september meddelat att EBA:s riktlinjer om moratorium fasas ut från den 30 september.

Sådana kreditlättnadsåtgärder som beviljats enskilda kunder före den 30 september och som uppfyller kriterierna för att betraktas som generella moratorier enligt EBA:s riktlinjer kommer fortsatt att kunna hanteras på det sätt som beskrivs i riktlinjerna.

För sådana kreditlättnadsåtgärder som beviljas från den 30 september gäller det vanliga regelverket, där banken i varje enskilt fall ska bedöma om åtgärden uppfyller definitionen av anståndsåtgärder och om det skett en betydande ökning av kreditrisken.