Eiopa om principer för att mildra effekterna av coronapandemin i tjänstepensionssektorn

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har gjort ett uttalande om principer som nationella behöriga myndigheter bör beakta för att mildra effekterna av coronapandemin på tjänstepensionssektorn.

Principerna är som följer:

  • kontinuitet i verksamheten och operativa risker
  • likviditetssituation
  • skuldtäckning och procyklikalitet
  • skydd av medlemmar och förmånstagare 
  • information.

Eiopa kommer att fortsätta att bedriva ett nära samarbete med nationella myndigheter för att utvärdera och mildra effekterna av coronapandemin på försäkrings- och tjänstepensionssektorn.