EU-samråd om regimen för tillväxtmarknad för små och medelstora företag i Mifid 2 och Mar

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genomför ett offentligt samråd om tekniska råd med förslag till ändringar i Mifid 2 och marknadsmissbruksförordningen (Mar).

Av underlaget till samrådet framgår det att Sverige har den största tillväxtmarknaden för små- och medelstora i Europa, följt av Storbritannien, Italien och Frankrike. Mifid-delen av detta samråd innehåller förslag för att främja en bättre fungerande tillväxtmarknad för små- och medelstora företag.

Samrådet omfattar också ett utkast till förslag till tekniska standarder för likviditetskontrakt och insiderförteckningar i enlighet med marknadsmissbruksförordningen.

Underlaget med förslagen är publicerat på Esmas webbplats (se länk).

Synpunkter kan lämnas till den 15 juli 2020.