Finansinspektionen integrerar FI:s prospektwebb med Esmas it-system

Den 30 November integrerades FI:s prospektwebb med Esmas it-system, Prospectus III.

Integrationen innebär att FI via prospektwebben rapporterar de obligatoriska metadata som framgår av Bilaga VII, Tabell 1 i den delegerade förordningen (EU) 2019/979.

En följd av integrationen är att tillämplig information nu även behöver anges varje gång en emittent laddar upp och registrerar slutliga villkor. 

FI undersöker möjligheten att förenkla rapporteringen av metadata för det fall de slutliga villkoren avser flera värdepapper.

Laddar sidan