Globala hållbarhetsnätverket NGFS publicerar statusrapport och tillsynsguide

Det globala hållbarhetsnätverket NGFS (Network for Greening the Financial System) publicerar i dag en rapport om hur banker världen över tar hänsyn till klimatrelaterade risker i sin utlåning. Rapporten visar att detta sker i allt större utsträckning, men det är samtidigt svårt att se vilka krediter som utgör en lägre risk. Detta har flera orsaker, bland annat att det saknas internationell klassificering och en gemensam uppfattning om vilka tillgångar som är "gröna" och "bruna".

NGFS publicerar i dag också en guide för hur klimat- och miljörelaterade risker kan integreras i finansiell tillsyn.

Finansinspektionen har projektlett arbetet med statusrapporten, och har även medverkat i framtagandet av tillsynsguiden.

NGFS skapades 2017 och består i dag av 66 centralbanker och tillsynsmyndigheter världen över. Från Sverige deltar FI och Riksbanken.