Handelsdagar 2021

FI har uppdaterat sin förteckning över handelsdagar med de uppgifter som gäller för 2021.

Enligt förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument ska Finansinspektionen offentliggöra en förteckning på sin webbplats över vad som ska avses med handelsdagar.

Informationen berör emittenter med Sverige som hemmedlemsstat. Vilka dagar som anses som handelsdagar är nödvändigt att veta för att beräkna tidsfrister för när större investerares innehavsförändringar ska anmälas (flaggningar) samt när emittenter ska offentliggöra ändringar i totalt antal aktier eller rösträtter eller handel i egna aktier.

Laddar sidan