Hjälp till tjänstepensionsföretag inför kommande rapportering

FI har publicerat Excelfiler som motsvarar de bilagor som finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag.

Excelfilerna kan användas av tjänstepensionsföretag som stöd när de förbereder sig för den framtida rapporteringen, som omfattar nationell rapportering, Eiopa-rapportering och ECB-rapportering.

Excelfilerna finns på fi.se på sidan om införandet av en ny tjänstepensionsreglering.

Laddar sidan