IASB har beslutat om ändringar av IFRS 17 och IFRS 4

International Accounting Standards Board (IASB) har beslutat om ändringar av försäkringsstandarden IFRS 17 Insurance Contracts och IFRS 4 Försäkringsavtal.

IASB skriver att deras syfte är att minska kostnaderna för tillämpningen av IFRS 17 genom att införa vissa förenklingar av kraven i standarden och göra det enklare för företag att förklara sina resultat när de tillämpar standarden. Syftet är också att förenkla övergången för företagen till att börja tillämpa standarden genom flytta fram den obligatoriska tillämpningen med två år till 2023.

Ändringen av IFRS 4 innebär att tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument kan ske samtidigt som tillämpningen av IFRS 17.