Ny eurokurs för försäkringsrapportering

Ny växelkurs för euron för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Den nya eurokursen gäller från och med 31 december 2020.

FI har uppdaterat FFFS 2020:14 med publicerade euroväxelkurser per den 31 oktober 2020.

Eurokursen per detta datum ska användas vid omräkningar som görs från och med den 31 december 2020. Se mer information på vår webbplats för föreskrift FFFS 2020:14.

Laddar sidan