Nya detaljer om Eiopas konsekvensstudie i Solvens 2-översynen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) publicerade igår den 2 mars 2020 tekniska specifikationer, en rapporteringsmall och teknisk information för insamlingen av uppgifter till konsekvensstudien för sin Solvens 2-översyn.

De svenska försäkringsföretag som är kontaktade och deltar i konsekvensstudien ska lämna in rapporteringsmallen till Finansinspektionen senast den 31 mars 2020.