Nytt rapporteringsformat för betaltjänstleverantörers rapportering av svikliga förfaranden

Betaltjänstleverantörer ska använda ett nytt rapporteringsformat för att rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden vid nästa rapporteringstillfälle – den rapport som FI ska ha senast den 21 februari 2021.

Det nya rapporteringsformatet kommer att finnas tillgängligt i FI:s system för inrapportering i god tid innan. I testmiljön räknar FI med att det nya sättet att rapportera ska finnas tillgängligt omkring den 1 december 2020.

EBA:s taxonomiversion

FI meddelade i april att rapportering av svikliga förfaranden kommer att ingå i Europeiska bankmyndighetens (EBA) taxonomiversion 2.10 från och med nästa rapporteringstillfälle.

Olika rapporteringsregler

Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01.

Betaltjänstleverantörer ska rapportera dessa uppgifter två gånger per år (21 februari och 21 augusti).

Betaltjänstleverantörer som är registrerade betaltjänstleverantörer (enligt lagen [2010:751] om betaltjänster 2 kap. 3§) och registrerade utgivare av elektroniska pengar (enligt lag [2011:755] om elektroniska pengar 2 kap. 3§) ska endast lämna sådana uppgifter en gång per år (21 februari).

EBA:s arbete med rapporteringsformat

EBA arbetar löpande med att standardisera de sätt som finansiella företag ska använda för att rapportera till tillsynsmyndigheter. Ett sätt att göra detta är att använda en XBRL-taxonomi, en datapunktmodell och en uppsättning valideringsregler. Genom övergången till detta format, även för rapportering av svikliga förfaranden, säkerställs en enhetlig och jämförbar rapportering inom hela Europa.