Taxonomi 2.10 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i den nya XBRL-taxonomin: version 2.10.

Rapportering enligt detta steg ska ske från och med referensdag 31 december 2020 för Finansieringsplaner, Ersättningsrapportering och Rapportering av svikliga förfaranden.

EBA kommer på sin webbplats, senare under 2020, att publicera återstående delar av version 2.10.