Planerat underhåll av TRS 2-systemet i början av januari 2021 i samband med brexit

Med anledning av brexit, Storbritanniens utträde ur EU, kommer Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att ha ett underhållsfönster från och med den 31 december 2020 till och med, preliminärt, den 7 januari 2021.

För mer information, se Esma uppdaterar uttalanden om brexit inför avslutningen av Storbritanniens övergångsperiod (Esma) 

Under denna period kommer inga nya referensdata att tillhandahållas av Esma utan TRS 2-systemet kommer att validera transaktioner mot senast tillgängliga referensdata − per den 30 december 2020. När FI har mottagit uppdaterade referensdata från Esma, kommer TRS 2-systemet att behöva stängas ner för underhåll.

Servicefönstren hos både Esma och FI på grund av brexit kan komma att medföra att vissa transaktioner får status "PDNG", ligger i "PDNG" i sju dagar och blir "RJCT" på grund av att korrekta referensdata fortfarande inte har erhållits från Esma. Det kan även uppstå andra störningar i TRS 2-flödet.

Laddar sidan