EBA:s arbetsprogram 2021

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett arbetsprogram för 2021. Arbetsprogrampaketet anger EBA: s prioriteringar under de kommande åren.

EBA kommer bland annat att prioritera att:

  • stödja införandet av riskminskningspaketet och genomförandet av effektiva resolutionsverktyg
  • göra en översyn och uppgradering av ramverket för stresstest
  • bli ett integrerat datanav inom EU
  • bidra till en sund utveckling av finansiell innovation och operativ motståndskraft
  • bygga upp infrastrukturen i tillsynen av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
  • ta fram policyer för risker när det gäller miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning
  • skapa en kultur av sund och effektiv styrning och gott uppförande
  • hantera effekterna av covid-19.