Effektivare delning av information vid byte av bolåneföretag behövs

Konsumenter måste enkelt kunna flytta sina bolån. En förutsättning är enkel tillgång till amorteringsunderlag. Det finns inte i dag och här behöver bolåneföretagen göra mer. Därför har Finansinspektionen (FI) begärt in de största företagens planer att åtgärda problemen. Förbättras inte situationen kan FI komma att skärpa reglerna.

När en konsument vill byta bolåneföretag behöver den befintliga långivaren lämna information till den nya. Det gör företaget normalt genom att ta fram ett så kallat amorteringsunderlag.

Tyvärr saknas det i dag effektiva lösningar hos de flesta företagen för att snabbt och enkelt dela den information som amorteringsunderlagen innehåller. Allt för få bolåneföretag kan visa eller dela informationen elektroniskt och än färre har automatiserat processen. Det måste förbättras.

Alla bolåneföretag på den svenska marknaden har ett ansvar att säkerställa att konsumenter inte begränsas i sin rörlighet. FI har därför vänt sig direkt till de åtta största bolåneföretagen för att ta del av deras planerade åtgärder och utvecklingsarbeten på detta område. Men även mindre aktörer bör säkerställa att deras processer inte begränsar rörligheten.

Det är viktigt att bolåneföretagen snabbt får tekniska lösningar på plats som innebär att nödvändig information enkelt kan delas. Om situationen inte förbättras kan FI behöva skärpa regelverket.