Egen risk- och solvensbedömning för tjänstepensionsföretag

Tjänstepensionsföretag ska årligen ta fram en egen risk- och solvensbedömning (”ERSB”) som ska lämnas in till FI senaste två veckor efter att styrelsen fastställt rapporten.

För 2021 ska rapporten skickas in via e-post till rapportering_analys@fi.se. För 2022 ska i stället den nya inrapporteringsplattformen Fidac användas.

Frågor kan skickas till rapportering_analys@fi.se.

Laddar sidan