Eiopa vill ha synpunkter om blockkedjor

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om blockkedjor och smarta kontrakt inom försäkringsområdet.

Syftet med diskussionunderlaget är att ge en överblick över fördelar och nackdelar med blockkedjor och smarta kontrakt inom försäkringsområdet och att samla in synpunkter från intressenter. 

Eiopa uppmanar intressenter att lämna synpunkter på diskussionsunderlaget genom att fylla i en enkät senast den 29 juli.

Myndigheten vill få in synpunkter på frågor som blockkedjor, smarta kontrakt, kryptotillgångar inom försäkringar, tillhörande risker och fördelar och regleringshinder liksom en möjlig europeisk strategi för blockkedjor och smarta kontrakt inom försäkringsområdet.