Fem saker att tänka på för ditt sparande

Många konsumenter behöver hjälp för att ordna ett bra sparande. Samtidigt finns det oerhört många företag och sätt att spara och det kan vara svårt att veta vad som är den bästa lösningen. Alla rådgivare är inte heller seriösa. För att undvika fallgroparna har Finansinspektionen satt ihop fem tips att tänka på.

Vad är viktigast att tänka på när jag sparar för framtiden? Vilket är bästa sättet att investera mina sparpengar? Det är frågor som många ställer sig. Och många vänder sig till finansiella rådgivare för att få hjälp.

Finansiell rådgivning behövs. Men bara om den är seriös och utgår från vad som är bäst för konsumenten, och inte det som är mest lönsamt för företagen. Tyvärr ser vi ibland motsatsen i vår tillsyn. Rådgivning där konsumenter övertalas att köpa dyra och väldigt riskabla finansiella produkter som leder till att många förlorar alla sina pengar.

Vi har i uppdrag att arbeta för ett bra konsumentskydd på finansmarknaden. Och den här typen av dålig rådgivning är en av de största riskerna som konsumenter utsätts för. Det kan man läsa om i vår senaste Konsumentskyddsrapport.

FI arbetar också direkt med konsumenter för att öka deras kunskap om privatekonomi, det som kallas finansiell folkbildning. Därför har vi satt ihop en lista med handfasta tips om sparande till konsumenter.

− Det är mycket att tänka på när man ska spara. Vi vill bidra till att konsumenter får så bra förutsättningar som möjligt men också minska risken att de far illa, säger Therése Wieselqvist Ekman, ansvarig för finansiell folkbildning på FI.

1. Spara i första hand till en buffert för oförutsedda utgifter

Det viktigaste att ha är en buffert för att kunna klara av plötsliga eller oväntade utgifter. Hur stor den behöver vara beror på hur du lever och vad du klarar av att lägga undan. Men det är alltid bra att försöka lägga undan lite pengar regelbundet och det ska vara på ett separat bankkonto med insättningsgaranti. Då kommer du åt pengarna direkt och de är skyddade om något skulle hända med banken. Bara om du har råd att lägga undan mer ska du satsa på ett långsiktigt sparande.

2. Enkelt och billigt är oftast bäst för sparande på längre sikt

På lång sikt lönar det sig ofta att ta risk. Finansiell risk betyder att du kan förlora pengar men också tjäna mer. Genom att spara i flera olika företag sprider du risken för ditt sparande. Enklast är att spara i en eller flera fonder eftersom fonder investerar i många olika företag och sprider på så sätt risken åt dig. Fonder kostar olika mycket. Om du är osäker på om en specifik fond är värd att betala mer för, välj en med låg avgift, som en indexfond.

3. Undvik komplicerade produkter

Det finns många typer av komplicerade finansiella produkter riktade till dig som konsument. Några sådana är derivat och strukturerade produkter. Dessa är många gånger svåra att förstå, även för experter. De är ofta dyra, riskerna är stora och du kan förlora alla dina pengar. Om du inte själv bestämt att det är just sådana här produkter du vill ha gör du rätt i att undvika komplicerade produkter helt och hållet.

4. Läs på, men lita inte på allt i sociala medier

Det skrivs mycket och finns mycket reklam om sparande och investeringar i sociala medier. Allt stämmer inte och görs inte av seriösa personer och företag. Många gånger är det rena lögner och bedrägerier. Tro aldrig på vad en okänd person eller ett okänt företag säger om en investering eller ett sparande i sociala medier. Försök att läsa på från företag du känner till eller från kända källor.

5. Gör aldrig affärer med företag eller personer du inte känner till

Alla som erbjuder investeringsalternativ är inte seriösa. Stäm av med någon du litar på, en vän eller någon annan oberoende person, om den du funderar på att placera dina pengar hos är seriös. Känner ingen till företaget gör du rätt i att inte låta dem hantera dina pengar. Du kan dessutom alltid kolla upp om företaget har tillstånd i FI:s företagsregister. Och kom ihåg: Om det låter för bra för att vara sant, då är det nog så.