Förändring i stoppande valideringsregler för Solvens 2- och Pension Funds-rapportering

I den nya inrapporteringsplattformen Fidac kommer FI behandla samtliga regler i linje med vad som framgår i Eiopas valideringsark "EIOPA_SolvencyII_Validations". Det innebär att rapporter som innehåller "Warnings" kommer att accepteras.

Samma regler är implementerade i test- och i produktionsmiljön.

Laddar sidan