Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i bland annat kapitalkravsregler för tjänstepensionsföretag och nya föreskrifter om säkerhetsreserver i tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag.

För tjänstepensionsföretag innebär förslaget bland annat sänkt kapitalkrav och grundläggande krav på miljömässig hållbarhet för det som kallas godkända infrastrukturinvesteringar. Dessutom föreslås ändringar i bestämmelser om rapportering och försäkringsdistribution för tjänstepensionsföretag.

FI föreslår även justeringar i föreskrifter om information för försäkringsföretag. Därutöver föreslås nya föreskrifter om vilka avsättningar livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag får göra till säkerhetsreserver.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 6 juli 2021 med vissa övergångsregler.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 26 april 2021. Ange diarienummer FI dnr 20-21339.

Frågor om remissen besvaras av William Svärd på mejladress william.svard@fi.se eller på tfn 08-408 988 35.

Laddar sidan