Iosco förtydligar behoven av bättre värderingstjänster för hållbarhet

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer som ska förbättra kvaliteten på värderingstjänster för hållbarhet. Rekommendationerna presenteras i en rapport som publiceras i dag.

Marknaden för värdering av hållbarhetsfaktorer har ökat betydligt de senaste åren vilket kan bero på att investerare saknar enhetlig, jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsinformation från bolag. Ioscos arbete med att få en global standard för hållbarhetsredovisning på plats är en grundläggande del för att förbättra bolagens hållbarhetsredovisning.

Iosco ser även att värderingstjänster för hållbarhet spelar en fortsatt viktig roll i ramverket runt hållbar finans. Iosco har därför tagit fram ett antal rekommendationer som gäller ESG-betyg. Rekommendationerna vänder sig till leverantörerna av tjänsterna, användarna och ansvariga reglerare. Med rekommendationerna vill Iosco bland annat att:

  • reglerare inför ett ökat fokus på värderingstjänster för hållbarhet
  • institut ökar transparensen när det kommer till de metoder som används för att ta fram ESG-betyg
  • institut implementerar lämpliga rutiner för intressekonflikter
  • institutens informationsinsamlingsprocesser för ESG-betyg förbättras
  • investerare genomför lämplig due diligence innan de använder ESG-betyg.

Rapporten var ute på remiss i somras. Rapporten är den tredje i raden av rapporter som Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans tagit fram under 2021. FI:s generaldirektör Erik Thedéen är ordförande för gruppen.