Iosco lanserar verktyg för att minska grönmålning

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) har tagit fram rekommendationer om kapitalförvaltning för att minska risken för grönmålning. Rekommendationerna presenteras i en rapport som Iosco publicerar i dag.

Kapitalförvaltning spelar en viktig roll för att det finansiella systemet ska kunna bidra till en grön omställning genom att styra kapital till långsiktigt gröna investeringar och ifrån långsiktigt icke hållbara, "bruna", investeringar. Ioscos rapport pekar på att det finns ett stort behov för ökad koordinering på området för att förhindra grönmålning.

Rapporten fokuserar på investerarskyddsfrågor och Iosco presenterar ett antal rekommendationer för tillsynsmyndigheter när det gäller kapitalförvaltning och hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Rekommendationerna täcker fem områden:

  • kapitalförvaltares hållbarhetsaktiviteter och upplysningar
  • produktupplysningar
  • tillsyn och sanktioner
  • terminologi
  • finansiell utbildning och investerarutbildning.

Bakom rapporten står den arbetsgrupp för hållbar finans som Iosco bildade förra våren och som FI:s generaldirektör Erik Thedéen är ordförande för. Rapporten är en del av det arbete som arbetsgruppen bedriver inom olika områden inom hållbar finans.