Ny eurokurs för försäkringsrapportering

FI har publicerat en ny växelkurs för euron för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Den nya eurokursen gäller från och med 31 december 2021.

FI har kompletterat informationen om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2020:14) om eurokurs på försäkringsområdet med de euroväxelkurser per den 29:e oktober 2021 som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Eurokursen per detta datum ska användas vid omräkningar som görs från och med den 31 december 2021.

Se mer information på sidan Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2020:14) om eurokurs på försäkringsområdet.

Laddar sidan