Nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

FI inför nya föreskrifter om säkerhetsreserver i tjänstepensionsföretag och livförsäkringsföretag. FI gör också ändringar i gällande föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Ändringarna innebär bland annat sänkt kapitalkrav och grundläggande krav på miljömässig hållbarhet för tjänstepensionsföretag för det som kallas godkända infrastrukturinvesteringar och ändringar i bestämmelserna om försäkringsdistribution och rapportering för tjänstepensionsföretag. Dessutom justeras föreskrifter om information för försäkringsföretag. Ändringarna syftar i huvudsak till att anpassa föreskrifterna till lagändringar som riksdagen nyligen har beslutat om (prop. 2020/21:82).

De nya reglerna träder i kraft 6 juli 2021.

Laddar sidan