Seminarium för lärare i privatekonomi under World Investor Week

På måndag inleds World Investor Week (WIW). Det är en veckolång global kampanj för att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Under veckan arrangerar FI ett digitalt seminarium i privatekonomi för hem- och konsumentkunskapslärare och andra lärare som undervisar i privatekonomi på grundskolan.

Seminarium i privatekonomi för lärare

Tanken med seminariet är att vidareutbilda lärare och innehållet är anpassat så att kunskaperna kan spridas vidare till eleverna. Seminariet är en del av FI:s arbete med finansiell folkbildning och är ett samarbete inom nätverket Gilla din ekonomi.

– Utvecklingen på finansmarknaden går snabbt och för att eleverna ska få relevant utbildning i privatekonomi vill vi erbjuda alla Hem- och konsumentkunskapslärare vidareutbildning inom ämnet. Hem- och konsumentkunskapen i nian innehåller privatekonomi och är obligatoriskt för alla, säger Therese Wieselqvist Ekman, senior projektledare på FI.

Tid: Tisdag 5 oktober kl. 16.00–18.00.
Plats: Digitalt via Zoom.

På seminariet föreläser FI, Kronofogden, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Fondbolagens förening och Min Pension. Seminariet är kostnadsfritt och innehåller bara fakta, ingen försäljning.

Artikel om investeringsbedrägerier

Torsdag 7 oktober publicerar FI en artikel om investeringsbedrägerier på fi.se. Artikeln ger en bild om vad som är aktuellt just inom området bedrägerier, efter en genomgång av ärenden under årets tredje kvartal. Den innehåller även tips på vad man ska tänka på för att inte bli utsatt.

Om bedrägerier och sparande på Facebook

Under veckan skriver nätverket Gilla Din Ekonomi egna inlägg med fokus på investeringsbedrägerier, sparande och risk. Följ inläggen på: facebook.com/gilladinekonomi

World Investor Week anordnas på initiativ av Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. FI samordnar Sveriges deltagande.