Svensk översättning av riktlinjer om prospekt

2021-03-05 | Prospekt Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har 5 mars 2021 publicerat översättningar av riktlinjer om informationskrav enligt EU:s prospektförordning (EU) 2017/1129.

Finansinspektionen ska nu meddela Esma om dessa riktlinjer kommer att följas i sin helhet eller förklara vilka delar av riktlinjerna som inte kommer tillämpas.

Laddar sidan