Testrapportering av EBA XBRL enligt DPM 3.0 samt skarp rapportering av uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade

På måndag 14 juni öppnar möjligheten för testrapportering av EBA XBRL enligt DPM 3.0 i det nya rapporteringssystemet Fidac. Detta gäller med undantag för två rapportmoduler, COREP_OF och COREP_LE, som kommer att uppdateras enligt EBA:s senaste rättelse (erratum 3) och därför kommer finnas tillgängliga för testrapportering från och med onsdag 16 juni.

På måndag 14 juni öppnas också möjligheten för skarp rapportering av uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade, modulerna REM och REM_HE, med referensdatum 2020-12-31 i Fidac. Skarp rapportering för övriga rapportmoduler öppnar 1 juli.

Mer information om tillvägagångssätt för rapportering i Fidac finns på sidan Rapporteringsportalen under rubriken Fidac.

Laddar sidan