Ännu ett uppdrag för FI med anledning av EU-sanktioner mot Ryssland

Regeringen har utsett FI till behörig myndighet att ta emot uppgifter om penningmedel eller andra tillgångar från fysiska eller juridiska personer som förtecknas i bilaga 1 till Rådets förordning (EU) nr 269/2014. FI:s uppdrag utökas därmed ytterligare för de sanktioner som EU har utfärdat med anledning av situationen i Ukraina.

FI har sedan tidigare i uppgift att ta emot uppgifter om frysta medel, vidarebefordra uppgifterna till EU-kommissionen och pröva begäran om undantag från frysning när det gäller vissa rutinmässiga förvaltningskostnader. Vi har även i uppdrag att bevilja undantag för transaktioner med centralbankerna i Ryssland och Belarus i vissa situationer för att säkerställa finansiell stabilitet. Under våren fick vi även uppdrag att ta emot förteckningar från kreditinstitut om insättningar av ryska medborgare eller företag som överstiger 100 000 euro.

Uppgifter inom ramen för det nya uppdraget ska lämnas till FI senast 1 september 2022 eller inom sex veckor från datumet för uppförandet på förteckningen i bilaga 1, till Rådets förordning (EU) nr 269/2014 beroende på vilket som inträffar sist.