Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 4 maj.

TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.