Eiopa samråder om prisdiskriminering

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) vill ha synpunkter på hur man framöver ska hantera förekomsten av prisdiskriminering. Eiopa vill bland annat försäkra sig om att försäkringsföretag som använder sig av olika typer av prisdiskriminering har tillräckligt bra processer för att godkänna produkter så att konsumenter inte behandlas orättvist.

Syftet med det offentliga samrådet (och tillsynsmeddelandet) är att stärka konsumentskyddet genom att förhindra orättvis behandling av konsumenter och för att främja hur tillsynsmyndigheterna ska arbeta när det gäller prisdiskriminering.

Prisdiskriminering (differential pricing practices) ska enligt Eiopa förstås som prissättning där konsumenter med liknande risk och kostnader får betala olika premier för samma försäkringsprodukt. Eiopa tittar särskilt på så kallad pricewalking, vilket är när försäkringspremien höjs för lojala konsumenter på grund av att de inte byter försäkringsbolag, snarare än att risken eller andra kostnader har ökat.

Genom samrådet som finns på Eiopas hemsida kan försäkringsbranschen, konsumentorganisationer och andra tycka till om tillsynsmeddelandet fram till den 7 oktober 2022.