Får kunden den försäkring som passar bäst?

Reglerna om produktstyrning är centrala för att försäkringsföretagen utvecklar försäkringsprodukter som möter kundernas behov. FI ska nu undersöka om försäkringsföretagen tillämpar reglerna.

Försäkringsföretagen måste se till att de försäkringar som tas fram möter konsumenternas verkliga behov. Det gäller både nya försäkringsprodukter eller om en försäkringsprodukt ändras väsentligt. Företagen ska också bevaka till vilka konsumenter som försäkringarna säljs till. Detta slås fast i de regler om produktstyrning som företagen har att följa. Följer företagen inte reglerna finns stor risk att konsumenter erbjuds försäkringar som inte är bra, eller som kunden egentligen inte behöver.

FI planerar därför att genomföra en fördjupad analys för att kartlägga hur försäkringsföretag som säljer skadeförsäkringar tillämpar produktstyrningsreglerna.

− Att försäkringsföretagen har konsumenternas bästa för ögonen, när de tar fram eller ändrar försäkringsprodukter, är ett av de viktigaste skydden för konsumenter, säger Daniel Lundin som är biträdande chef på försäkringstillsynsavdelningen. För mig är det också en självklarhet att jag erbjuds bra försäkringsprodukter som jag verkligen behöver.

Som en del i analysen kommer FI att skicka ut en enkät med frågor till ett urval av skadeförsäkringsföretag. Enkäten planeras att skickas ut under maj månad och den ska besvaras inom fyra veckor. Den fördjupade analysen väntas vara klar under hösten.