Får lojala försäkringstagare betala mer?

I Storbritannien och Irland höjer försäkringsföretagen premien mer för lojala kunder än de försäkringstagare som byter bolag ofta. Finansinspektionen ska nu granska hur det ser ut i Sverige för kunder med hem- och bilförsäkring.

Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring. Den tecknas ett år i taget och i de flesta fall förnyas premien automatiskt. Tillsynsmyndigheterna i Storbritannien och Irland har sett att försäkringsföretag höjer premien mer för lojala kunder än de försäkringstagare som byter bolag ofta. Något som ofta drabbar äldre konsumenter och konsumenter med låg utbildning.
Försäkringsföretag måste behandla varje försäkringstagare rättvist och se till att produkterna som erbjuds möter deras behov. FI kommer därför i en fördjupad analys granska om lojala kunder i Sverige får betala högre premier. Analysen ska titta på kunder som har hem- och bilförsäkring.

− Min egen och FI:s förväntan är att varje försäkringstagare ska behandlas rättvist. Och med det förutsätter vi att försäkringspremien för en trogen kund inte ska vara högre än för andra kunder i samma riskgrupp, säger Åsa Larson som är chef på Försäkringsområdet.

Arbetet förväntas vara klart innan sommaren.