FI föreslår nya föreskrifter om säkerhetsskydd för finansiella företag

FI remitterar ett förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd som gäller för finansiella företag.

Enligt förslaget ska de företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) underrätta FI om vem eller vilka som innehar vissa befattningar på företaget. Dessutom ställs krav på att företaget när de anmäler olika förhållanden enligt regelverket använder de blanketter som FI anvisar på sin webbplats. Föreskrifterna kompletterar Säpos föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 19 augusti 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-7553.

Observera! Tänk på att inte sända säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via mejl. Om en postförsändelse innehåller säkerhetskyddsklassificerade uppgifter ska försändelsen skickas till FI med lämpligt säkerhetsskydd, till exempel i säkerhetspåse med rekommenderad post.

Frågor om remissen besvarar Anna Körlof, anna.korlof@fi.se eller tfn 076-514 18 09, under perioden 1–19 augusti.
Övrig tid besvaras frågor på tfn 08-408 980 00 enligt följande:

  • Martina Jäderlund 27 juni–8 juli och 18 juli–22 juli
  • Åsa Thalén 11–15 juli
  • Wiveca Wahlqvist Blumenthal 25–29 juli.