FI har beslutat om nya och ändrade föreskrifter

Finansinspektionens styrelse beslutade den 16 december om nya föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP). De nya föreskrifterna ställer krav på kunskap och kompetens hos fysiska personer som ger råd om PEPP-produkter och på PEPP-sparinstituts tillsynsrapportering. Samtidigt ändras sju befintliga föreskrifter så att de får hänvisningar till bestämmelser i de nya PEPP-föreskrifterna.

Finansinspektionens föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionsprodukt kompletterar bestämmelser i EU-förordningen, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning och kompletteringslagen (PEPP-regleringen).

Föreskrifterna riktar sig till sådana fysiska och juridiska personer som är PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer enligt EU-förordningen.
Föreskrifterna och ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.